Miércoles - 15.Julio.2020
HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALA - ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

Hizkuntza Eskola Ofiziala
Escuela Oficial de Idiomas en Durango

HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALA
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

DEUTSCH, ENGLISH, EUSKERA, FRANÇAIS

GOIZ ETA ARRATSALDEZ
MAÑANA Y TARDE

HORARIO DE SECRETARÍA:
De lunes a jueves:
Mañana: de 9:00 a 14:00 - Tarde: de 15:00 a 20:00
Viernes: de 9:00 a 14:00

 

Fotos
Guía Práctica Profesional SL - CIF: B95756300 - Txorierri Etorbidea, 9 - Oficina 308 - Edificio Arteaga - 48160 Derio (BizKaia) - Contacto
v04.12:0.05 GestionMax